SB1 - Quảng cáo đơn kênh Facebook - Basic

Gói tiếp thị quảng cáo trên kênh Facebook
- 1 kênh
- 1 fanpage
- Tối đa 02 sản phẩm
- Ngân sách QC dưới 60 triệu. Trên 60 triệu tính phí phát sinh.
- Thời gian 03 tháng.

15.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ 15000000.0 VND

15.000.000 ₫

Tùy chọn không hỗ trợ

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Cam kết doanh thu 
  Tư vấn miễn phí tại văn phòng công ty.
  Liên hệ ngay, nhận tư vấn trong vòng 12h

  • Phân tích chiến lược và mục tiêu theo SWOT, PEST, 4P 7P, STP
  • Xác định Target audience, need và want của sản phẩm, dịch vụ.
  • Quảng cáo Facebook
  • 20 bài social trên fanpage
  • Quảng cáo Google
  • 15 bài viết chuẩn SEO + Tối ưu Landing page
  • Báo cáo tự động hàng ngày
  • Đo lường , tối ưu hiệu quả theo phễu  phiễu bán hàng marketing - sales
  • Thời gian triển khai 03 tháng
  • Nhân sự triển khai: 01 Account + 01 Marketer vận hành +01 Content+ 01 Designer